top of page
logo Alphilia.jpg

Alphilia

Alphilia, de Alphense Vereniging van Postzegel Verzamelaars, heeft ten doel het verzamelen van postzegels en poststukken te bevorderen in de ruimste zin.

10 juni was de laatste clubavond van het seizoen 2023-2024. 

Wij starten het seizoen 2024-2025 op 9 september 2024 in wijkcentrum Swaanswijck, Jongkindt Coninckstraat 2A, Alphen a/d Rijn, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Ook als niet-lid bent u welkom.

Datum Grote Clubveiling is bekend. Zie hier.


Als verzamelaar is het niet noodzakelijk zegels te verzamelen van een land, dit kan ook een thema zijn. Te denken valt aan vervoer, flora, fauna, luchtvaart, rode kruis en zo zijn er nog vele mogelijkheden.

Postzegels verzamelen

Wanneer postzegels worden verzameld doet de verzamelaar ook veel kennis op, een zegel is niet voor niets uitgegeven, hier zit meestal een reden achter, dit kan zijn een herdenking van een bepaald feit, dat in dat land heeft plaatsgevonden geruime tijd geleden of een herdenking, dat de koning/koningin of president een aantal jaren aan het hoofd staat.
Ook worden zegels uitgegeven ten bate van een goed doel, te denken valt aan rode kruis zegels, kinderpostzegels of zoals in Nederland zomerzegels. Deze zegels worden uitgegeven met een toeslag, die ten goede komt aan de betreffende instelling die werkzaam is op het gebied van de jeugd of de ouderen.

downloaden (3).jpg

                   Alphilia

bottom of page